Οικιακό «κιτ» παραγωγής μανιταριών πλευρώτους από καφέ espresso.

Παράγοντας Μανιτάρια από καφέ espresso…!!!

Οι χρησιμοποιημένοι κόκκοι καφέ μαζί με το μυκήλιο των μανιταριών, μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, αναμιγνύονται και τοποθετούνται

σε θάλαμο επώασης περίπου για 1 μήνα. Στην συνέχεια είναι έτοιμα για την παραγωγή μανιταριών πλευρώτους στο σπίτι σας.

Με αυτή την διαδικασία υπάρχουν 2 είδη ωφελειών για το περιβάλλον. Τα υπολείμματα του καφέ δεν καταλήγουν στις χωματερές και περιορίζουμε

τις εκπομπές  μεθανίου. Το μεθάνιο είναι το βασικότερο αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου όταν ο καφές αποσυντίθενται            φυσιολογικά στις χωματερές.

Είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που παράγουμε το συγκεκριμένο προϊόν και η 2η εταιρία στην Ευρώπη. 

Καθημερινά εκατοντάδες κιλά χρησιμοποιημένων κόκκων καφέ πηγαίνουν απευθείας σε χωματερές μέσω του δικτύου συλλογής απορριμμάτων από τους Δήμους της Χώρας. Αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι αναγκαίο και θα μπορούσαμε να πούμε με βεβαιότητα πως πρόκειται για καθαρή σπατάλη. Άλλωστε αυτό ακριβώς δείχνουμε με την συγκεκριμένη καινοτομία μας, σε πιλοτικό ακόμη στάδιο.  Προσπαθούμε να κατανοήσει κάθε επιχειρηματίας και κάθε πολίτης ότι ένας πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού, θα πρέπει με κάθε δυνατό τρόπο να τον εκμεταλλευτούμε, αναπτύσσοντας την περιβαλλοντικής μας ηθική όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα υπολείμματα χρησιμοποιημένων κόκκων καφέ γίνονται βάση για την καλλιέργεια και παραγωγή μανιταριών πλευρώτους.  Όταν φτιάχνουμε έναν καφέ, περίπου το 1% κόκκων καφέ καταλήγει στο φλιτζάνι. Όλη η υπόλοιπη ποσότητα καταλήγει στα σκουπίδια. Οι χρησιμοποιημένοι κόκκοι καφέ μαζί με το μυκήλιο, μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας κι εξασφαλίζοντας συνθήκες υψηλής υγιεινής και μειωμένου ρίσκου επιμολύνσεων, αναμιγνύονται και τοποθετούνται σε θάλαμο επώασης περίπου για 1 μήνα. Αυτό δηλαδή που τόσο περίτεχνα συμβαίνει στη φύση με την ανάπτυξη των μανιταριών πλευρώτους πάνω στα δέντρα, μπορεί να γίνει με αυτή την καινοτομία.

Μέσω αυτής της διαδικασίας υπάρχουν 2 είδη ωφελειών για το περιβάλλον. Πρώτον τα υπολείμματα των κόκκων του καφέ δεν καταλήγουν στις χωματερές και δεύτερον περιορίζουμε τις εκπομπές μεθανίου, πρόκειται για το βασικότερο αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου όταν ο καφές αποσυντίθενται φυσιολογικά στις χωματερές. Τα μανιτάρια επί της ουσίας είναι φυσικοί ανακυκλωτές στην ύπαιθρο. Διασπούν οργανισμούς και τους μετατρέπουν σε θρεπτικά συστατικά για άλλους οργανισμούς. Έτσι διασπούν τους χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ χρησιμοποιώντας τους ως τροφή και στη συνέχεια γίνονται τα ιδία τροφή για εμάς.

Τα Μανιτάρια ήταν το ελιξίριο της αθανασίας. Γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο ίσχυε για τους αρχαίους Αιγυπτίους, όπως μαρτυρούν γραπτά 4.600 ετών. Οι Φαραώ είχαν θεσπίσει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο μόνο αυτοί και όχι οι κοινοί άνθρωποι, είχαν το δικαίωμα να τα γεύονται. Σύμφωνα με τα γραπτά, μπορούσαν να προσδώσουν εξαιρετική δύναμη, να βοηθήσουν στην εύρεση χαμένων αντικειμένων αλλά και να οδηγήσουν στην ψυχή στους θεούς…!!!