Φρέσκα

Φρέσκα φιλέτα μανιτάρια πλευρώτους.

Η τοποθεσία που έχει εγκατασταθεί η μονάδα καλλιέργειας μανιταριών πλευρώτους έχει επιλεγεί με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια και έχει το κατάλληλο μικροκλίμα για την ανάπτυξη τους. Το βιολογικό άχυρο σκληρού σιταριού και η ειδική επεξεργασία του, με υψηλά πρότυπα (επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, καθώς και φυσικοχημικές αναλύσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια) από τους  συνεργάτες μας, αποτελεί την «τροφή» για το μανιτάρι πλευρώτους και εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος. Με τον πλέον οικολογικό τρόπο, γίνεται ο εμπλουτισμός και η αύξηση της θρεπτικής αξίας του υποστρώματος παράγωγης μανιταριών πλευρώτους, αντικαθιστώντας τις χημικές λιπάνσεις.

Αυτό, που τόσο περίτεχνα συμβαίνει στην φύση, με την ανάπτυξη των μανιταριών πλευρώτους πάνω στα δένδρα, μπορεί να γίνει και σε ένα απλό κύβο από συμπιεσμένο άχυρο.