Η καλλιέργεια στους θαλάμους παραγωγής   

Η καλλιέργεια γίνεται σε θαλάμους παραγωγής (θερμοκηπιακού τύπου, με μόνωση). Για το μανιτάρι πλευρώτους απαιτείται κλιματισμός  των θαλάμων και ρύθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, αερισμός, φωτισμός, σχετική υγρασία κτλ) καθ' όλη την παραγωγική διαδικασία.
Η παράγωγη γίνεται σε έτοιμο παστεριωμένο και σπαρμένο υπόστρωμα μανιταριών, το οποίο περιέχει και το σπόρο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα στη φύση, είναι η γρήγορη και ξαφνική εμφάνιση των μανιταριών. Χρησιμοποιώντας τον ιδανικό αερισμό, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος, στο θάλαμο καλλιέργειας, προσπαθούμε κάθε φορά, να διατηρήσουμε το ρυθμό εξατμισοδιαπνοής, στα επιθυμητά επίπεδα για να παράγουμε άριστο προϊόν.  

DSC04131